Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim
Aktualności
Projekt EFS "W ogrodzie cudów"
Samorząd Uczniowski
Galeria
Nasze sukcesy
O nas
Zamówienia Publiczne
Przyroda w 4 odsłonach
Kontakt
Dziennik Librus
Zastępstwa
Rekrutacja
Kalendarz
Podręczniki 2014/2015
PLAN DZIAŁAŃ SP i Gim.
Dokumenty szkoły
Rozkład jazdy autobusu szkolnego
Dyrekcja
Rada Rodziców
Nauczyciele
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Plan lekcji
Zebrania z Rodzicami
UKS "Mieszko"
Projekty edukacyjne
Rzecznik Praw Ucznia
Projekty
"Zagospodarowanie przestrzenne dziecinnie proste"
Wolontariat
Archiwum
Poczta
Oferta AXA
Aktualności

Informacja dla klas II gimnazjum sprawdzian z EDB
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH DO CZĘŚCI TEORETYCZNEJ W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY


Uwaga absolwenci gimnazjum!
Nabór do szkół powiat nowosolski


Nabór do szkół Zielona Góra


WYNIKI
19 marca 2015 r. po raz dwudziesty trzeci w regionie zielonogórskim (dwudziesty czwarty w Polsce) odbył się międzynarodowy konkurs "KANGUR MATEMATYCZNY"

W roku szkolnym 2014/2015 w konkursie zadeklarowało udział 6714 uczniów z regionu zielonogórskiego. W poszczególnych grupach wiekowych rozkład uczestników był następujący: Żaczek – 1172, Maluch – 2198, Beniamin – 1707, Kadet – 839, Junior – 506, Student – 292. We współzawodnictwie wzięły udział 174 szkoły.

WYRÓŻNIENI UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY:

Skrzypczak Cyprian w grupie KADET uzyskał 96,25 pkt

Achremczyk Joel w grupie MALUCH uzyskał 97,50 pkt

Niżnikowski Wojciech w grupie MALUCH uzyskał 93,75 pkt

Przystupa Michał w grupie MALUCH uzyskał 67,50 pkt

Gratulujemy wyróżnionym, dziękujemy opiekunom, a wszystkim życzymy sukcesów w kolejnych potyczkach matematycznych !

 

MARIA OBORSKA


Zarządzenie w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2015/2016


Bytom Odrzański, 2015-05-21

Informuję, że zebranie z rodzicami przyszłych uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Bytomiu Odrzańskim odbędzie się 02 czerwca 2015r. o godz. 17.00 w szkole przy ul. Kożuchowskiej 15 (sala gimnastyczna).
                                                                                                                                                            Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                          Stefania Mirecka


Bytom Odrzański, 2015-05-18

Uwaga wychowawcy klas!

W związku ze zmianą rozporządzenia do. druków szkolnych został określony nowy wzór legitymacji szkolnej (dodano rubrykę z numerem PESEL). Legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie tych legitymacji wpisany zostanie odręcznie numer PESEL ucznia i opatrzony pieczęcią urzędową szkoły.
W związku z powyższym proszę wychowawców klas o zebranie od uczniów legitymacji
i dostarczenie ich do sekretariatu szkoły w terminie do 29 maja 2015r.


   W dniach 15-17 maja 2015r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w IV Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Chłopców o Puchar Krainy Stu Jezior w Międzychodzie.
W kategorii Kadetów UKS SKM Nowa Sól zajął III miejsce. Naszą szkołę reprezentowali: Tomasz Gawlik, Piotr Gała i Damian Palus. Tomasz Gawlik został wybrany na najlepszego obrońcę turnieju. W kategorii Junior 
UKS SKM Nowa Sól zajął IV miejsce. Naszą szkołę reprezentowali: Szymon Banaś, Maciek Kopiecki, Hubert Stępień. Gratuluję wspaniałej walki.
Opiekun: Bogdan Banaś

 


„Ojczyzna jest matką, która wiele przecierpiała … .
Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej”

                                                                                                -   Jan Paweł II    -

W  niedzielę 3 maja 2015 r.nasza szkoła zorganizowała uroczystość poświęconą pamięci Jana Pawła II z okazji pierwszej rocznicy kanonizacji, uroczystości Matki Bożej Królowej Polski oraz Święta Konstytucji 3  Maja. Odbyła się ona w naszym Kościele Parafialnym po mszy świętej o gosdzinie.12.30.

Główną treścią tego wydarzenia było życie, myśl, słowo związane z osobą papieża Polaka.

 „Pośród niesnasek Pan Bóg uderza   
 W ogromny dzwon,
 Dla słowiańskiego oto papieża
 Otworzył tron”               

Tymi słowami rozpoczęliśmy naszą uroczystość. Ten piękny profetyczny wiersz autorstwa J. Słowackiego doczekał się oprawy muzycznej, której wykonanie mieliśmy okazję usłyszeć  w  wykonaniu chóru pod przewodnictwem p. Barbary  Sidorskiej. Pojawiły się wiersze innych poetów m.in. C.K. Norwida czy  J. Tuwima, ale przede wszystkim wzruszająca poezja Karola Wojtyłły. W  bogatym życiu Jana Pawła II odnaleźliśmy również to ,co związane jest z datą 3 Maja, czyli Konstytucja 3 Maja i święto Matki Bożej Królowej Polski. Przypomnieliśmy piękne przemówienie wygłoszone na lotnisku Okęcie  w 1991r.

„Dziękuję całemu społeczeństwu, narodowi, do którego należę i którego sprawy są mi zawsze bliskie. Przeżywam je bardzo głęboko. Rok bieżący stwarza szczególne powody do odwiedzin w Ojczyźnie: trudno nie wspomnieć dwusetnej rocznicy Konstytucji 3 maja, która po dwu wiekach żyje i wzywa nas do nowego życia u progu III Rzeczypospolitej.

. "Bogu dziękujcie". Są powody do tego dziękczynienia, pomimo wszystko, co od tamtej daty sprzed dwóch wieków zaciążyło nad dziejami Rzeczypospolitej - naprzód w ubiegłym stuleciu, a z kolei w wieku XX. Pan Bóg dał nam przez wstawiennictwo Królowej Polski przezwyciężyć te dziejowe doświadczenia”

Wszyscy usłyszeliśmy również wzruszający tekst zawierzenia naszej ojczyzny Matce Bożej wygłoszony przez króla Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej 1656r.

„Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico. Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego, Króla królów, a Pana mojego i Twoim miłosierdziem król, do Najświętszych stóp Twoich przypadłszy, Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową państw moich obieram. Tak samego siebie, jak i moje Królestwo Polskie…. oraz wojsko obu narodów i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twej pomocy i zlitowania w tym klęsk pełnym i opłakanym Królestwa mojego stanie przeciw nieprzyjaciołom Rzymskiego Kościoła pokornie przyzywam”

Program ilustrowany był prezentacją multimedialną zawierającą zdjęcia i krótkie filmy z życia papieża oraz piosenki  poświęcone naszemu wielkiemu rodakowi. Chór zaprezentował jeszcze dwie pieśni „Gaude  Mater Polonia” i „Hymn Trzeciego Tysiąclecia”. Wszyscy wykonawcy sprostali trudnemu zadaniu wygłoszenia swoich tekstów i pieśni. Wśród występujących byli nauczyciele oraz młodzież naszej szkoły. Bardzo dziękujemy  za tak piękne recytacje i pieśni.

Myślę, że warto było się potrudzić, poszukać odpowiednich tekstów ( nasz scenariusz autorski)  i przygotować taką uroczystość. Widzieliśmy łzy w oczach wielu oglądających nasz program. Święty Jan Paweł II to postać , która zawsze będzie poruszać serca wielu Polaków.

                          Uroczystość przygotowały razem z młodzieżą p. Marta Sowula, p. Barbara Sidorska, p..Leokadia Sietkiewicz.


--------------------
  
„ Ojczyzna jest matką, która wiele przecierpiała … .

Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej

                                                                                                -   Jan Paweł II    -
                                 

Zapraszamy  uczniów i rodziców

na uroczystość upamiętniającą
pierwszą rocznicę kanonizacji
papieża Jana Pawła II,
uroczystość Matki Bożej Królowej Polski
oraz
Święto Konstytucji 3 maja.
Odbędzie się ona 3 maja 2015r.
w Kościele Parafialnym
im.  Św. Hieronima
w Bytomiu Odrzańskim
                                  po mszy świętej o godzinie 12:30.                      
         

                                 Uczniowie i nauczyciele
                                      Zespołu Szkół im. J. Wybickiego
                                          w Bytomiu Odrzańskim 


 


ZS 421/01/2015

 

     Zgodnie z Regulaminem rekrutacji do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Bytomiu Odrzańskim wchodzących w skład Zespołu Szkół

im. Józefa Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim, komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w dniu 13.04.2015 r. ustaliła listę kandydatów przyjętych do klasy I szkoły podstawowej.

Imienna lista osób przyjętych umieszczona została na tablicy ogłoszeń w holu Zespołu Szkół przy ul. Kościelnej 9 (I piętro).

Przewidywany termin spotkania z rodzicami przyszłych uczniów klas I 02.06.2015 o godz. 17,00 - sala gimnastyczna w szkole przy ul. Kożuchowskiej 15.

Przewodniczący

Komisji Rekrutacyjnej

 

  
Aktualności
Projekt EFS "W ogrodzie cudów"
Samorząd Uczniowski
Galeria
Nasze sukcesy
O nas
Zamówienia Publiczne
Przyroda w 4 odsłonach
Kontakt