Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim
Aktualności
Projekt EFS "W ogrodzie cudów"
Samorząd Uczniowski
Galeria
Nasze sukcesy
O nas
Zamówienia Publiczne
Przyroda w 4 odsłonach
Kontakt
Dziennik Librus
Zastępstwa
Rekrutacja
Kalendarz
Podręczniki 2014/2015
PLAN DZIAŁAŃ SP i Gim.
Dokumenty szkoły
Rozkład jazdy autobusu szkolnego
Dyrekcja
Rada Rodziców
Nauczyciele
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Plan lekcji
Zebrania z Rodzicami
UKS "Mieszko"
Projekty edukacyjne
Rzecznik Praw Ucznia
Projekty
Wolontariat
Archiwum
Poczta
Oferta AXA
Aktualności

Uwaga!

 Druga transza wypłat "Wyprawki szkolnej" rozpocznie się 31 października 2014r od godziny 11.00 w gabinecie kierownika gospodarczego na parterze przy ul. Kościelnej 9.


  Uczniowie klas I-III biorą udział w Rządowym Programie "Owoce i warzywa w szkole". Nie tylko zajadają codziennie z apetytem, gruszki, rzodkiewki czy paprykę, ale również w każdej klasie odbyły się lekcje i pogadanki na temat zdrowego żywienia. W tym czasie zorganizowano wystawę pod hasłem "Wiem co jem"
A oto rezultaty prac uczniowskich z klas I-III.


 


OTWARTA LEKCJA PRZYRODY W TERENIE

 

Dnia 6 października odbyła się otwarta lekcja przyrody w terenie, przeprowadzona przez nauczycielkę przyrody Panią Arletę Murzyn z klasą IVb. Lekcja zorganizowana była w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Zespołu Przedmiotów Matematyczno - Przyrodniczych, dlatego oprócz uczniów uczestniczyła w niej Dyrektor szkoły Pani Stefania Mirecka, v-ce Dyrektor Pani Krystyna Morawska oraz nauczyciele: Pani Helena Morel, Pani Maria Oborska, Pani Renata Piasecka, Pani Magdalena Pankowska-Strzyżykowska.

Temat zajęć brzmiał: „Z jaką prędkością i dokąd płynie rzeka?”. Celem lekcji było kształtowanie w uczniach umiejętności obserwowania i opisywania obiektów przyrodniczych oraz wykonywania eksperymentów według podanej instrukcji i rejestrowania ich wyników. Uczniowie mieli także zapoznać się z poprawnym sposobem dokonywania pomiarów odległości i czasu oraz posiąść umiejętność obliczania prędkości. W tym celu dzieci udały się na nabrzeże rzeki, gdzie przy użyciu taśmy mierniczej wyznaczyły 50-metrowy odcinek, a następnie za pomocą stopera zmierzyły czas, w jakim kawałek drewna wrzucony do Odry przepłynął tę odległość. Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów odległości i czasu uczniowie obliczyli prędkość nurtu rzeki. Okazało się, że na wysokości  Bytomia Odrzańskiego woda w Odrze płynie z prędkością 1,16 m/s. Uczniowie pracowali również z mapą Polski: odszukali na niej Odrę, jej źródło i ujście, a także położenie swojego miasta. Wszystkie założone cele zostały osiągnięte, a zatem lekcja zakończyła się sukcesem! Uczniowie byli bardzo zadowoleni z zajęć na świeżym powietrzu i dumni ze swej badawczej postawy, dzięki której sami znaleźli odpowiedź na pytanie: „Z jaką prędkością i dokąd płynie rzeka?”.

 

 Gratuluję młodym przyrodnikom i życzę sukcesów w dalszym poznawaniu tajników przyrody!

                                                                                                                                                                   Arleta Murzyn


Uwaga!

 

Wypłaty "Wyprawki szkolnej" rozpoczną się 15 października 2014r od godziny 10.00 w gabinecie kierownika gospodarczego na parterze przy ul. Kościelnej 9.


X-LECIE „BYTOMSKICH  HEJNALISTÓW”

            Dnia   15 . 09. 2014  w  10  rocznicę  istnienia w szkole zespołu trębaczy z wieży  ratusza  o godz. 12.00  zabrzmiał zagrany w  cztery strony świata hejnał Bytomia.   Uroczyste wykonanie poprzedzone było apelem, na którym Pani Dyrektor Stefania Mirecka przedstawiła krótką historię zespołu, wymieniła wszystkich 12-ściorga dotychczasowych jego członków i obdarowała prezentami.  Wydarzenie to zapoczątkowało realizację tegorocznego motta szkoły:  „Cudze chwalicie,  swego nie znacie…”. Hejnał wykonany był z wieży dopiero drugi raz. Po raz pierwszy mieszkańcy mieli okazję  usłyszeć go 5 lat temu  podczas obchodów 900-lecia Bytomia.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Z muzycznym pozdrowieniem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  HEJNALIŚCI


PROJEKT  Z EFS DAŁ NAM DODATKOWĄ NAGRODĘ

-TELEWIZOR LCD

            W dniu 26.09.2014r. w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyła się  konferencja podsumowująca wsparcie udzielone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubuskim w obszarze edukacji. Podsumowanie miało na celu przedstawienie jak środki z Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęły na rozwój edukacji w naszym regionie, ze szczególnym uwzględnieniem Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych   PO KL. Nasz szkoła była uczestnikiem tej konferencji i podczas jej trwania mogliśmy zaprezentować efekty projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III województwa lubuskiego w Gminie Bytom Odrzański na specjalnie przygotowanym stoisku promującym naszą szkołę. Na stoisku, oprócz pomocy dydaktycznych, prezentacji multimedialnej ze zdjęciami z działań projektowych główne miejsce  zajęły dzieci z teatrzyku „Mały aktor”, które zaprezentowały obecnym fragment sztuki stworzonej podczas zajęć projektowych w ubiegłym roku szkolnym. Stoiska były oceniane przez komisje konkursową, która po ich obejrzeniu wybrała zwycięzcę. Tym zwycięzcą okazała się nasza szkoła, zajęliśmy I miejsce spośród 11 stoisk i wygraliśmy telewizor LCD- 42 cale. Radość ogromna ze zwycięstwa. Gratulujemy dzieciom za ich odwagę i bezpośredniość i dziękujemy wszystkim, którzy w tym projekcie brali udział i pomogli zdobyć dla szkoły dodatkową cenną nagrodę.

Warto robić projekty- korzystamy na tym wszyscy- przede wszystkim  nasze dzieci.

Koordynator

Katarzyna Zielonka


ZIELONA SZKOŁA W SUCHEDNIOWIE

 

W dniach 24-26.09.2014 uczniowie klasy IIA przebywali w Suchedniowie w woj. świętokrzyskim na trzydniowej wyprawie edukacyjno- krajoznawczej, w ramach projektu „Przyroda w 4 odsłonach”.

Podczas wyprawy uczniowie zdobywali wiedzę na zajęciach z biologii, chemii, geografii i fizyki, które prowadzone były w formie warsztatów, doświadczeń i zajęć w terenie. Wspólna praca w grupach przyczyniła się do większej integracji, lepszego poznania się uczniów oraz odpowiedzialności za zespół. Dzięki dużemu zaangażowaniu w poszczególne działania uczestnicy grup w łatwy sposób zdobyli i przyswoili nowe wiadomości.

 

Oprócz nauki gimnazjaliści zwiedzali okolicę- Zalew Rejowski, Muzeum „Orła Białego”.Świetnie bawili się na dyskotece pełnej niespodzianek. Dużą radość sprawił uczniom pobyt w Hotelu Paradiso, gdzie poznali i zaprzyjaźnili się z gimnazjalistami z różnych, często odległych, rejonów Polski.
 
Aktualności
Projekt EFS "W ogrodzie cudów"
Samorząd Uczniowski
Galeria
Nasze sukcesy
O nas
Zamówienia Publiczne
Przyroda w 4 odsłonach
Kontakt