Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim
Aktualności
Projekt EFS "W ogrodzie cudów"
Samorząd Uczniowski
Galeria
Nasze sukcesy
O nas
Zamówienia Publiczne
Przyroda w 4 odsłonach
Kontakt
Dziennik Librus
Zastępstwa
Rekrutacja
Kalendarz
Podręczniki 2014/2015
PLAN DZIAŁAŃ SP i Gim.
Dokumenty szkoły
Rozkład jazdy autobusu szkolnego
Dyrekcja
Rada Rodziców
Nauczyciele
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Plan lekcji
Zebrania z Rodzicami
UKS "Mieszko"
Projekty edukacyjne
Rzecznik Praw Ucznia
Projekty
Wolontariat
Archiwum
Poczta
Oferta AXA
Aktualności

JUŻ UMIEMY PŁYWAĆ….

     Od 15 września do 25 listopada 2014r. 30 uczniów klas trzecich szkoły podstawowej brało udział w Programie Ministerstwa Sportu i Turystyki „Umiem pływać”. Uczniowie wyjeżdżali raz w tygodniu na 2godziny lekcyjne na basen do Gimnazjum nr 2 w Nowej Soli i pod okiem instruktora uczyli się pływać, nabywali umiejętności pływania różnymi technikami i uczyli się jak sobie radzić w wodzie. Opiekunami dwóch 15osobywch grup były nauczycielki z naszej szkoły p. A. Filip i p. K. Zielonka. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty ukończenia pierwszego w ich życiu kursu. Gratuluję dzieciom cierpliwości i wytrwałości, życząc im sukcesów i bezpiecznego poruszania się w wodzie. Dziękuję także Gminie Bytom Odrzański za wsparcie finansowe dojazdów uczestników na basen, a Lubuskiej Federacji Sportu za umożliwienie uczestnictwa naszym dzieciom w tym kursie. Następne podobne kursy mają odbyć się w przyszłym roku i tym razem będą one przeznaczone dla dzieci z klas I-III- planujemy 60 uczniów.

Koordynator projektu

Katarzyna Zielonka


XV EDYCJA TURNIEJU

 „Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU” 2014/2015

        W dniu 06.11.2014r. na stadionie MOSiR-u w Nowej Soli  uczniowie klas II b i c i III a, b i c grupa U-10 oraz uczniowie     kl. IV a i b – grupa U-12 uczestniczyli w rozgrywkach powiatowych XV Edycji Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” 2014/2015.  Ta edycja pozwoliła po raz pierwszy na udział uczniów klas I-III.  W wyniku rozgrywek powiatowych uczniowie  grupy U-10 wygrali 3 mecze i tym samym zakwalifikowali się do udziału w rozgrywkach wojewódzkich, które odbędą się w Kostrzynie w kwietniu 2015r.  Gratuluję chłopcom za przejście do kolejnego etapu tych rozgrywek, dziękuję za czynne uczestnictwo w przygotowaniach do wyjazdu, solidne trenowanie z pomocą trenera Arka, p. Józi i moim.

Autor: Katarzyna Zielonka

 

RELACJA Z URZOCZYSTOŚCI OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI DLA KL. I-III

W dniu 07.11 2014r. klasa „0” oraz uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami uczestniczyły w uroczystości związanej z obchodami 96 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez nasza Ojczyznę. Uczniowie klas III b i III c pod kierunkiem swoich wychowawców: p. Józefy Dziubańskiej oraz p. Katarzyny Zielonki przygotowali inscenizację pt. „ Niepodległość- trudne słowo”, którą przedstawiły na scenie MGOK. Inscenizacja miała na celu przybliżenie historii naszego kraju i wyjaśnienie, tak młodym odbiorcom, niezrozumiałych słów w prosty i ciekawy sposób. Słuchacze w wielkim skupieniu przyglądali się na scenie uczniom odgrywającym swoje role. Mamy nadzieję, że przekazaliśmy trochę historii naszym najmłodszym uczniom. Dziękuję tu przede wszystkim uczniom za sumienne przygotowanie się, rodzicom za pomoc w nauczeniu ich ról, Dyrektorowi MGOK za udostępnienie sceny wraz z nagłośnieniem, a także dziękujemy za obecność na tej uroczystości Dyrekcji naszej Szkoły oraz przedstawicielki z Urzędu Miasta. Aut. K. Zielonka


Uwaga!

 Druga transza wypłat "Wyprawki szkolnej" rozpocznie się 31 października 2014r od godziny 11.00 w gabinecie kierownika gospodarczego na parterze przy ul. Kościelnej 9.


  Uczniowie klas I-III biorą udział w Rządowym Programie "Owoce i warzywa w szkole". Nie tylko zajadają codziennie z apetytem, gruszki, rzodkiewki czy paprykę, ale również w każdej klasie odbyły się lekcje i pogadanki na temat zdrowego żywienia. W tym czasie zorganizowano wystawę pod hasłem "Wiem co jem"
A oto rezultaty prac uczniowskich z klas I-III.


 


OTWARTA LEKCJA PRZYRODY W TERENIE

 

Dnia 6 października odbyła się otwarta lekcja przyrody w terenie, przeprowadzona przez nauczycielkę przyrody Panią Arletę Murzyn z klasą IVb. Lekcja zorganizowana była w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Zespołu Przedmiotów Matematyczno - Przyrodniczych, dlatego oprócz uczniów uczestniczyła w niej Dyrektor szkoły Pani Stefania Mirecka, v-ce Dyrektor Pani Krystyna Morawska oraz nauczyciele: Pani Helena Morel, Pani Maria Oborska, Pani Renata Piasecka, Pani Magdalena Pankowska-Strzyżykowska.

Temat zajęć brzmiał: „Z jaką prędkością i dokąd płynie rzeka?”. Celem lekcji było kształtowanie w uczniach umiejętności obserwowania i opisywania obiektów przyrodniczych oraz wykonywania eksperymentów według podanej instrukcji i rejestrowania ich wyników. Uczniowie mieli także zapoznać się z poprawnym sposobem dokonywania pomiarów odległości i czasu oraz posiąść umiejętność obliczania prędkości. W tym celu dzieci udały się na nabrzeże rzeki, gdzie przy użyciu taśmy mierniczej wyznaczyły 50-metrowy odcinek, a następnie za pomocą stopera zmierzyły czas, w jakim kawałek drewna wrzucony do Odry przepłynął tę odległość. Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów odległości i czasu uczniowie obliczyli prędkość nurtu rzeki. Okazało się, że na wysokości  Bytomia Odrzańskiego woda w Odrze płynie z prędkością 1,16 m/s. Uczniowie pracowali również z mapą Polski: odszukali na niej Odrę, jej źródło i ujście, a także położenie swojego miasta. Wszystkie założone cele zostały osiągnięte, a zatem lekcja zakończyła się sukcesem! Uczniowie byli bardzo zadowoleni z zajęć na świeżym powietrzu i dumni ze swej badawczej postawy, dzięki której sami znaleźli odpowiedź na pytanie: „Z jaką prędkością i dokąd płynie rzeka?”.

 

 Gratuluję młodym przyrodnikom i życzę sukcesów w dalszym poznawaniu tajników przyrody!

                                                                                                                                                                   Arleta Murzyn


Uwaga!

 

Wypłaty "Wyprawki szkolnej" rozpoczną się 15 października 2014r od godziny 10.00 w gabinecie kierownika gospodarczego na parterze przy ul. Kościelnej 9.


X-LECIE „BYTOMSKICH  HEJNALISTÓW”

            Dnia   15 . 09. 2014  w  10  rocznicę  istnienia w szkole zespołu trębaczy z wieży  ratusza  o godz. 12.00  zabrzmiał zagrany w  cztery strony świata hejnał Bytomia.   Uroczyste wykonanie poprzedzone było apelem, na którym Pani Dyrektor Stefania Mirecka przedstawiła krótką historię zespołu, wymieniła wszystkich 12-ściorga dotychczasowych jego członków i obdarowała prezentami.  Wydarzenie to zapoczątkowało realizację tegorocznego motta szkoły:  „Cudze chwalicie,  swego nie znacie…”. Hejnał wykonany był z wieży dopiero drugi raz. Po raz pierwszy mieszkańcy mieli okazję  usłyszeć go 5 lat temu  podczas obchodów 900-lecia Bytomia.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Z muzycznym pozdrowieniem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  HEJNALIŚCI


PROJEKT  Z EFS DAŁ NAM DODATKOWĄ NAGRODĘ

-TELEWIZOR LCD

            W dniu 26.09.2014r. w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyła się  konferencja podsumowująca wsparcie udzielone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubuskim w obszarze edukacji. Podsumowanie miało na celu przedstawienie jak środki z Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęły na rozwój edukacji w naszym regionie, ze szczególnym uwzględnieniem Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych   PO KL. Nasz szkoła była uczestnikiem tej konferencji i podczas jej trwania mogliśmy zaprezentować efekty projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III województwa lubuskiego w Gminie Bytom Odrzański na specjalnie przygotowanym stoisku promującym naszą szkołę. Na stoisku, oprócz pomocy dydaktycznych, prezentacji multimedialnej ze zdjęciami z działań projektowych główne miejsce  zajęły dzieci z teatrzyku „Mały aktor”, które zaprezentowały obecnym fragment sztuki stworzonej podczas zajęć projektowych w ubiegłym roku szkolnym. Stoiska były oceniane przez komisje konkursową, która po ich obejrzeniu wybrała zwycięzcę. Tym zwycięzcą okazała się nasza szkoła, zajęliśmy I miejsce spośród 11 stoisk i wygraliśmy telewizor LCD- 42 cale. Radość ogromna ze zwycięstwa. Gratulujemy dzieciom za ich odwagę i bezpośredniość i dziękujemy wszystkim, którzy w tym projekcie brali udział i pomogli zdobyć dla szkoły dodatkową cenną nagrodę.

Warto robić projekty- korzystamy na tym wszyscy- przede wszystkim  nasze dzieci.

Koordynator

Katarzyna Zielonka


ZIELONA SZKOŁA W SUCHEDNIOWIE

 

W dniach 24-26.09.2014 uczniowie klasy IIA przebywali w Suchedniowie w woj. świętokrzyskim na trzydniowej wyprawie edukacyjno- krajoznawczej, w ramach projektu „Przyroda w 4 odsłonach”.

Podczas wyprawy uczniowie zdobywali wiedzę na zajęciach z biologii, chemii, geografii i fizyki, które prowadzone były w formie warsztatów, doświadczeń i zajęć w terenie. Wspólna praca w grupach przyczyniła się do większej integracji, lepszego poznania się uczniów oraz odpowiedzialności za zespół. Dzięki dużemu zaangażowaniu w poszczególne działania uczestnicy grup w łatwy sposób zdobyli i przyswoili nowe wiadomości.

 

Oprócz nauki gimnazjaliści zwiedzali okolicę- Zalew Rejowski, Muzeum „Orła Białego”.Świetnie bawili się na dyskotece pełnej niespodzianek. Dużą radość sprawił uczniom pobyt w Hotelu Paradiso, gdzie poznali i zaprzyjaźnili się z gimnazjalistami z różnych, często odległych, rejonów Polski.
 
Aktualności
Projekt EFS "W ogrodzie cudów"
Samorząd Uczniowski
Galeria
Nasze sukcesy
O nas
Zamówienia Publiczne
Przyroda w 4 odsłonach
Kontakt